Chuyến tham quan thực vật

Các thành viên của Hiệp hội Nhà máy đúc sẵn Trung Đại Tây Dương (MAPA) thường tài trợ cho sinh viên đại học các chuyến tham quan nhà máy. Học sinh được tạo cơ hội để xem một nhà máy trong giờ làm việc đang hoạt động hoàn toàn. Sinh viên tìm hiểu cách sản xuất bê tông đúc sẵn, xem các bước thực hiện để đảm bảo sản phẩm chất lượng và hiểu rõ hơn về cách sản phẩm hoạt động trong quá trình thiết kế và xây dựng.

Chuyến tham quan thực vật
Chuyến tham quan thực vật

Các chuyến tham quan thực vật phải được lên lịch trước. Học sinh trong chuyến tham quan sẽ nhận được một gói thông tin với đầy đủ thông tin về sản phẩm và công ty, dựa trên nhu cầu cụ thể của họ. Bữa sáng và bữa trưa có thể được bao gồm. Liên hệ với MAPA để được hỗ trợ vận chuyển đến cơ sở gần nhất. MAPA sẽ cung cấp mũ cứng và kính bảo hộ.

Để yêu cầu một chuyến tham quan thực vật, hãy liên hệ với MAPA theo số (717) 723-6010 hoặc biểu mẫu liên hệ của chúng tôi

Viết bình luận